Copyright © "UGUR 97"
Designed by DreamArt

Mərtəbənin planı

Mərtəbənin planı

Mərtəbənin planı

Mərtəbənin planıMərtəbənin planı

Mərtəbənin planı

Hazır binalar.

  1. R. Behbudov küç. 719 ünvanında yerləşən iyirmimərtəbəli bina, "Milli Bankın yaxınlığında", [foto 1].

  2. R. Behbudov küç. 59 ünvanında yerləşən ondoqquzmərtəbəli bina [foto 2].

  3. R. Behbudov küç. 59 ünvanında yerləşən onaltmıərtəbəli bina [foto 3].

  4. S. Vurğun küç. 58-60 ünvanında yerləşən ondoqquzmərtəbəli iki bina [foto 4].

  5. M. Qaşkay küç. 747 ünvanında yerləşən ondördmərtəbəli bina [foto 5].

  6. R. Behbudov küç. 61 ünvanında yerləşən ondördmərtəbəli bina [foto 6].